top of page
Serveis i tarifes:

Psicologia infanto-juvenil               50€

Psicologia d'adults                            50€

Psicologia legal i forense                 Sol·licitar pressupost

Psiquiatria                                           120€  (1a visita)          

                                                                90€ (següents visites)

Terapia de parella                              55€

Psicooncologia                                    45€

Psicologia a domicili                          60€

Psicologia infanto-juvenil
 
La nostra filosofia en el treball amb menors és promoure sempre el seu benestar i un satisfactori desenvolupament en totes les àrees. Es realitzen avaluacions i intervencions individuals i personalitzades a cada cas. Es treballa sempre en coordinació amb els pares, l'escola i la resta de professionals que treballin en el cas.
Realitzem diagnòstic i intervenció de les dificultats que poden aparèixer al llarg de la infància i que poden preocupar a pares i mestres mitjançant tècniques i proves especialitzades.
Treballem amb: Trastorns emocionals i comportamentals, dificultats en l'adquisició de l'aprenentatge, adquisició d'hàbits, trastorns de relació, trastorns del desenvolupament, TDA i TDAH, fracàs escolar, pors, etc.
Psicologia d'adults
 
El nostre objectiu dins de la terapia es fonamenta en conseguir el canvis a partir de la solució. Es a dir, treballem desde el present per aconseguir els objectius marcats en la primera sessió, fet que ens permetrá assolir-los en poques visites, reduint el malestar en un mínim de temps. Inicialment es faran sessions setmanals, per passar més tard a quincenals o fins i tot, mensuals, afavorint la autonomía de la persona y supervisant els canvis assolits.
Treballem amb: Ansietat, agorafòbia, fòbies, hipocondria, trastorn obssesiu-compulsiu, obsessions, estrès, baix estat d'ànim, baixa autoestima, dol, trastorns d'alimentació, adiccions, entrenament en habilitats socials, etc.
Psicologia legal i forense
 

Es realitzen informes pericials psicológics per a proporcionar al jutge o tribunal de justícia informació tècnica, científica i experta en relació al comportament humà per a fonamentar la desició judicial.

 

El peritatge psicològic forense es desenvolupa en quatre etapes:

 

1) Consulta, assessorament i pressupost

2) Avaluació mitjançant entrevistes i proves psicométriques

3) Realització i entrega de l'infome pericial psicològic

4) Ratificació de l'informe en la vista oral al jutjat

Treballem amb:

Familia: guarda i custòdia, regim de visites, capacitats parentals, acolliments i adopcions, etc.

 

Civil: incapacitacions, valoració del dany moral i les seqüeles psicològiques, capacitat civil en la presa de decisions, internaments, etc.

 

Penal: imputabilitat, victimització, credibilitat del testimoni, etc.

 

Es realitza assessorament a advocats, supervisió d'informes d'altres professionals i contrainformes

Psiquiatria
 
El tractament s'inicia amb una primera visita on s'avalua àmpliament els antecedents del pacient i el motiu de consulta actual per tal de realitzar un correcte diagnòstic. A partir d'aquí s'estableix un pla terapèutic individualitzat (que pot incloure, o no, tractament psicofarmacològic) en funció del diagnòstic i les circumstàncies personals de cada pacient.
Treballem amb: Depressió, adiccions, trastorn bipolar, trastorns ansiosos, trastorns psicòtics, trastorns de la conducta alimentaria, TDAH infantil i adults, trastorns de personalitat, trastorns de conducta, etc.
Terapia de parella
 
La nostre intervenció  busca, en primer terme, aclarar quins son els objectius que es plantejan amb la demanda. Un cop elaborats i pactats, utilizarem diferents recursos per aconseguir produir els canvis necessaris i així instaurar una nova forma de relació, afavorint el clima pertinent. Es faran sessions de parella i individuals depenent del cas i demanda.
Treballem amb: Problemes de comunicació, gelosia, monotonía, discrepancies, infidelitats, problemes de relació amb tercers, etc.
Psicooncologia
 
Els procés de malaltia oncològica comporta emocions i reflexions molt intenses que poden ser difícils de gestionar, el servei de psicooncologia ofereix un espai d'acompanyament i suport en benefici de la persona malalta, respectant el temps i necessitats que poden aparèixer durant l'afrontament de les diferents fases de la malaltia.  A partir de les demandes del pacient es farà un abordatge integral on es tindrà en compte la qualitat de vida, el patiment vital, l'adaptació i acceptació de la situació i tot allò que el procés de malaltia hagi canviat en la vida de la persona.  
 
D'altra banda, la psicooncologia també té en compte l'entorn del malalt i com aquest canvia amb el procés oncològic per això també ofereix l'acompanyament i orientació pels familiars i/o amics que estiguin convivint amb la malaltia i requereixin d'un suport psicologic per tenir cura i abordar la malaltia. 
Psicologia a domicili
 
El procés de la psicoterapia individual a domicili és el mateix que el de la psicoterapia d'adults en consulta, la diferència principal és que el psicòleg es desplaça al domicili de la persona que fa la demanda per facilitar la intervenció en casos amb unes determinades característiques.
bottom of page